Giao Dịch Hối Đoái Giao Ngay

Là giao dịch mua, bán một số lượng ngoại tệ giữa Sacombank và Khách hàng theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch và kết thúc thanh toán chậm nhất trong vòng hai ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày cam kết mua, bán.

Tìm hiểu thêm

Giao Dịch Hối Đoái Kỳ Hạn

Là giao dịch hối đoái trong đó Sacombank và Khách hàng cam kết mua, bán với nhau một số lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá cụ thể được xác định trước vào thời điểm cam kết mua bán và việc thanh toán sẽ được thực hiện trong tương lai.

Tìm hiểu thêm

Giao Dịch Hối Đoái Hoán Đổi

Là giao dịch hối đoái bao gồm đồng thời giao dịch mua và giao dịch bán cùng một số lượng đồng tiền này với đồng tiền khác, trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Tìm hiểu thêm

Phái sinh giá cả hàng hóa

Giải pháp phái sinh giá cả hàng hóa cung cấp cho Doanh nghiệp công cụ giảm thiểu rủi ro biến động giá cả hàng hóa, giúp ổn định hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Giao Dịch Hối Đoái Quyền Chọn

Là giao dịch mua bán ngoại tệ trong đó Khách hàng (là người mua quyền chọn) có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán một số lượng ngoại tệ với một tỷ giá được xác định tại thời điểm giao dịch, trong khoảng thời gian hiệu lực của giao dịch quyền chọn.

Tìm hiểu thêm

Mua bán lẻ Trái phiếu

Khách hàng có nhu cầu tìm kiếm kênh đầu tư mới, an toàn, nhằm đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro danh mục đầu tư của mình hoặc muốn nhận được nguồn thu nhập ổn định với thời điểm dòng tiền về được xác định rõ trong tương lai. Đầu tư vào Trái phiếu Chính phủ là một trong những giải pháp ưu việt cho nhu cầu đầu tư tài chính của khách hàng.

Tìm hiểu thêm