;

Điều kiện sử dụng

Thỏa thuận sử dụng Website Thị trường tiền tệ (markets.sacombank.com) của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) Khi quý khách hàng sử dụng các dịch vụ tại Website Thị trường tiền tệ (markets.sacombank.com), sau đây gọi tắt là “Website”, được xem như là đương nhiên đồng ý với các điều khoản thỏa thuận dưới đây. Nếu quý khách hàng không đồng ý, vui lòng không sử dụng.
Điều 1: Điều khoản về bản quyền
Nội dung của các các sản phẩm bao gồm mọi thông tin trên các bản tin, hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh, và hình ảnh trên website thuộc về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam. Tất cả các nội dung chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích thông tin và chỉ sử dụng cho mục đích khác khi có sự chấp thuận của Sacombank.
Điều 2: Điều khoản miễn trách nhiệm
- Tất cả các nhận định cũng như dự đoán trên các sản phẩm là dựa trên ý kiến cá nhân và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Các thông tin được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy và chỉ là thông tin tham khảo chứ không phải là lời khuyên cho một hoạt động mua, bán và đầu tư. Người đọc phải tự chịu trách nhiệm về việc phân tích và sử dụng thông tin cho hoạt động đầu tư của mình. Sacombank sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể gây ra do việc sử dụng thông tin của bài viết. Sacombank cũng không có bất kỳ trách nhiệm nào về việc cập nhật, bổ sung thông tin, trong trường hợp thông tin có sự thay đổi, sau ngày đăng tải bài viết này.
- SACOMBANK hoặc người được ủy quyền của SACOMBANK có quyền chấm dứt hoặc thay đổi bất cứ nội dung, hình thức thông tin, sản phẩm, hoặc dịch vụ nào trên Website này mà không cần thông báo trước và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người sử dụng Website này về những thay đổi đó. Các thông tin trên Website được cập nhật theo ngày tháng chứa trong chúng và SACOMBANK không chịu bất cứ nghĩa vụ nào đối với việc cập nhật hoặc chỉnh sửa các thông tin đó.
Điều 3: Điều khoản sử dụng
- Sacombank nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng không được phép đối với Website Thị trường tiền tệ, bao gồm sự lạm dụng, ăn cắp bản quyền, sử dụng sai ý nghĩa của bất cứ sản phẩm nào đưa trên Website này và các quy định về tính bảo mật của nó.
- Người sử dụng website đồng ý với việc SACOMBANK kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc sử dụng nào đối với Website này.
- Người sử dụng website có thể download (tải xuống) và in trên giấy những thông tin trên Website cho mục đích sử dụng cá nhân với điều kiện người sử dụng phải giữ nguyên bất cứ tác quyền hoặc thông báo nào chứa đựng trong các thông tin được tải xuống và phải có chú thích rõ ràng.
- Trong các trường hợp việc truy cập một số phần của Website này yêu cầu thông tin định danh (user idenfication) và mật khẩu (password), người sử dụng phải tự thiết lập các quy trình bảo mật hoặc hạn chế đối với những cá nhân khác trong việc sử dụng các thông tin định danh và mật khẩu của mình.
Điều 4: Điều khoản từ chối bảo đảm:
- Sacombank sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trước những diễn đạt sai, xuyên tạc hay gian dối đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm hay dịch vụ nào trên Website, kể cả những dịch vụ tương tự được quảng cáo trên Website.
- Các thông tin trên Website này chỉ dành cho các mục đích tham khảo thông tin thuần túy. Các thông tin này có thể tin cậy được nhưng SACOMBANK không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn thiện, cập nhật hoặc tính chính xác của chúng. - SACOMBANK hoặc người được ủy quyền của SACOMBANK có quyền chấm dứt hoặc thay đổi bất cứ nội dung, hình thức thông tin, sản phẩm, hoặc dịch vụ nào trên Website này mà không cần thông báo trước và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người sử dụng Website này về những thay đổi đó. Các thông tin trên Website được cập nhật theo ngày tháng chứa trong chúng và SACOMBANK không chịu bất cứ nghĩa vụ nào đối với việc cập nhật hoặc chỉnh sửa các thông tin đó.
- Việc cung cấp thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên Website này, SACOMBANK không thực hiện bất cứ hình thức phân phối hoặc mời chào nào đến người sử dụng Website trong việc sử dụng các thông tin, sản phẩm, dịch vụ nêu trên trong trường hợp các thông tin, sản phẩm, dịch vụ nêu trên bị cấm bởi pháp luật.
- Không có sự bảo đảm rằng họat động của website SACOMBANK sẽ bị hư, bị virus họăc bị gián đọan do các yếu tố kỹ thuật và tác động bên ngoài.
- SACOMBANK không có trách nhiệm pháp lý cho các thiệt hại gây ra khi sử dụng và kết nối thông tin trên website của SACOMBANK.
Đồng ý với điều kiện, điều khoản sử dụng

Thông tin đăng ký

Mô tả Hợp đồng tiêu chuẩn
Mô tả Hàng hóa giao dịch
Bản tin thị trường hàng hóa
English
Vietnamese
Korean
Chinese