Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều khoản”) áp dụng cho Website Thị trường tiền tệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Thông qua việc truy cập hoặc sử dụng các thông tin tại Website, Người sử dụng đồng ý rằng mình đã đọc, hiểu và chấp nhận các quy định tại Điều khoản này. Trường hợp Người sử dụng không đồng ý với bất kỳ nội dung nào tại Điều khoản này, vui lòng không tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Website và/hoặc các Thông tin tại Website.

Điều 1: Giải thích từ ngữ

 • “Website” là Website Thị trường tiền tệ http://markets.sacombank.com của Sacombank.
 • “Người sử dụng” là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào truy cập vào hoặc sử dụng các thông tin tại Website (dù cá nhân, tổ chức đó có đăng ký Tài khoản tại Website hay không).
 • “Thông tin” là bất kỳ nội dung nào được thể hiện trên hoặc có nguồn gốc từ Website bao gồm nhưng không giới hạn logo, nhãn hiệu, tên thương mại, thông tin, sản phẩm, dịch vụ, ý kiến, nhận định, dự đoán, nghiên cứu, tỷ giá, lãi suất, trích dẫn, bài viết, đồ thị, đồ họa, công cụ phân tích, mô hình, tính toán, ghi âm, ghi hình, biểu tượng, mã phần mềm, bản quyền và bí mật thương mại, hoặc hơn nữa là cấu trúc tổng thể, thiết kế, giao diện về Website.

Điều 2: Quyền sở hữu trí tuệ

 • Sacombank là chủ sở hữu của Website và các Thông tin tại Website. Quyền sở hữu này được bảo hộ bởi các quy định pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ.
 • Sacombank có toàn quyền chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi, xóa bỏ hoặc chấm dứt bất kỳ nội dung hoặc tính năng nào tại Website mà không cần thông báo trước cho Người sử dụng.
 • Việc sửa đổi, điều chỉnh, sao chép, thiết kế lại Website (hoặc bất kỳ hành vi nào khác mà Sacombank cho rằng không phù hợp) đều là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp của Sacombank. Tùy từng trường hợp, Sacombank sẽ lập tức chấm dứt mà không cần thông báo trước việc sử dụng Tài khoản của Người sử dụng và Người sử dụng sẽ có trách nhiệm đối với các mất mát hoặc thiệt hại mà Sacombank có thể phải gánh chịu hoặc xảy ra như là hậu quả của hành vi không phù hợp đó.

Điều 3: Quyền và trách nhiệm của Sacombank

 • Sacombank có toàn quyền ghi lại, theo dõi và kiểm soát bất cứ việc truy cập, sử dụng nào của Người sử dụng trên Website. Đồng thời, Sacombank có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ Website và các Thông tin trên Website, phòng tránh việc truy cập và sử dụng trái phép hoặc bất kỳ hành vi nào gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại đến lợi ích của Sacombank, Người sử dụng và bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 • Sacombank (bằng nhận định toàn quyền và đơn phương của mình về những rủi ro tiềm tàng) có quyền đơn phương cấp mới, thay đổi, đình chỉ hoặc thu hồi vĩnh viễn khả năng truy cập Tài khoản và/hoặc khả năng truy cập/sử dụng toàn bộ hoặc một phần Thông tin trên Website của Người sử dụng vào bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước cho Người sử dụng.
 • Các Thông tin trên Website có thể là ý kiến, nhận định riêng của Sacombank nhưng cũng có thể được lựa chọn từ các nguồn đáng tin cậy khác. Tuy nhiên, các Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo thuần túy, không phải là lời khuyên cho hoạt động mua, bán và đầu tư của Người sử dụng. Đồng thời, Sacombank không đảm bảo sự hoàn thiện, cập nhật hoặc tính chính xác của các Thông tin tại Website mặc dù Sacombank luôn cố gắng làm điều này.
 • Người sử dụng nhận thức rõ và đồng ý rằng Sacombank và/hoặc các công ty con/công ty liên kết, đơn vị trực thuộc, nhân viên của Sacombank sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những hậu quả, tổn thất đã hoặc có thể phát sinh dù là trực tiếp hoặc gián tiếp từ những quyết định của Người sử dụng dựa trên  việc sử dụng Thông tin trên Website.
 • Sacombank không bảo đảm rằng Website sẽ luôn hoạt động một cách ổn định và bình thường, không bị hư hỏng hay gián đoạn vì lý do kỹ thuật và/hoặc bất kỳ lý do nào khác. Do đó, Sacombank sẽ không chịu trách nhiệm đối với những mất mát hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến việc không thể kết nối hoặc không sử dụng được Website của Người sử dụng.
 • Đối với các thông tin mà Người sử dụng đưa lên Website (bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin cá nhân như họ tên, email, địa chỉ, số điện thoại và/hoặc các ý tưởng, phản hồi, đề xuất, thông tin giao dịch của Người sử dụng):
 1. Sacombank không có nghĩa vụ xem các thông tin trên là thông tin mật và được toàn quyền chuyển tải hoặc sử dụng vào bất kỳ mục đích gì hoặc cung cấp cho bên thứ ba mà Sacombank cho là phù hợp;
 2. Sacombank có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, đối với việc xem xét, đánh giá và sử dụng các thông tin trên;
 3. Trường hợp Sacombank sử dụng các thông tin trên vào bất kỳ mục đích gì hoặc cung cấp cho bên thứ ba, bao gồm cả việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ của Sacombank, Sacombank không có trách nhiệm trả tiền hoặc bồi thường cho Người sử dụng;
 4. Sacombank được toàn quyền sử dụng các thông tin mà Người sử dụng cung cấp để tiếp thị và/hoặc thu thập ý kiến của Người sử dụng về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi hoặc chính sách của Sacombank;
 5. Sacombank sẽ cố gắng hết sức để bảo mật các thông tin cá nhân của Người sử dụng, tuy nhiên, không một dữ liệu nào được truyền trên Internet mà có thể bảo mật 100%. Do đó, Sacombank không thể cam kết chắc chắn rằng thông tin cá nhân của Người sử dụng sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối và Sacombank sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin này bị rò rỉ hoặc truy cập trái phép.
 6. Sacombank có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, trong việc kiểm soát, từ chối và loại bỏ các thông tin do Người sử dụng đưa lên Website mà Sacombank cho là không phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin chống phá nhà nước, chính quyền, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhằm mục đích lan truyền virus.

Điều 4: Quyền và trách nhiệm của Người sử dụng

 • Người sử dụng được quyền xem và trích xuất các Thông tin trên Website cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải giữ nguyên bản gốc tại Website và phải có trích dẫn nguồn khi sử dụng. Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản,… các Thông tin tại Website không phù hợp với quy định trên đều bị xem là xâm phạm quyền sở hữu của Sacombank. Khi đó, Sacombank có quyền yêu cầu Người sử dụng chấm dứt hành vi vi phạm và bồi thường thiệt hại (nếu có).
 • Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật Tài khoản và chỉ sử dụng cho mục đích của chính Người sử dụng. Sacombank không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người sử dụng cho phép người khác sử dụng Tài khoản dẫn đến việc để lộ các thông tin cá nhân. Trong trường hợp Người sử dụng quên/nghi ngờ bị lộ Tài khoản, vui lòng liên hệ Sacombank để được cấp lại Tài khoản mới.
 • Người sử dụng đồng ý chi trả các chi phí có thể phát sinh trong quá trình truy cập, sử dụng Website theo quy định của Sacombank trong từng thời kỳ (bao gồm nhưng không giới hạn phí cho nhà cung cấp dịch vụ Internet, phí đường truyền, phí đăng ký Tài khoản).
 • Người sử dụng đồng ý rằng Website có thể bao gồm các thông tin quảng cáo của Sacombank và/hoặc bên thứ ba được Sacombank cho phép. Các thông tin này là một phần của Website và Người sử dụng không thể từ chối nhận các thông tin này.

Điều 5: Liên kết với Website khác

 • Website này có thể được liên kết với các Website khác thuộc quyền sở hữu của Sacombank. Do đó, trường hợp Người sử dụng truy cập Website khác thông qua các liên kết tại Website này, ngoài những quy định tại bản Điều khoản này, Người sử dụng còn chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện sử dụng các Website đó.
 • Sacombank không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự dẫn chiếu nào đến một Website không thuộc Sacombank và/hoặc đến một sản phẩm, dịch vụ, thông tin của một bên thứ ba không phải Sacombank.

Điều 6: Các quy định khác

 • Điều khoản này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
 • Trong trường hợp bất kỳ nội dung nào tại Điều khoản này bị vô hiệu theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các nội dung khác vẫn có hiệu lực và có giá trị ràng buộc Người sử dụng.
 • Sacombank có thể điều chỉnh một phần hoặc toàn bộ nội dung của Điều khoản này vào bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì bằng cách cập nhật lên Website. Việc tiếp tục truy cập và sử dụng Website sau thời điểm có hiệu lực của bản Điều khoản mới nhất được xem là Người sử dụng đồng ý với tất cả các quy định tại bản Điều khoản mới nhất đó.
 • Điều khoản này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.